suhteellisuusteoria unkariksi

erikoinen suhteellisuusteoria, erityinen suhteellisuusteoria, suppea suhteellisuusteoria

  1. speciális relativitáselmélet

suhteellisuusteoria

  1. relativitáselmélet

yleinen suhteellisuusteoria

  1. általános relativitáselmélet