substanssi unkariksi

sisältö, substanssi

  1. lényeg

ydin, substanssi, olemus

  1. szer

sisältö, substanssi

  1. kielégít