restauroida unkariksi

restauroida, palauttaa, peruskorjata

  1. helyreállít, restaurál