mestata unkariksi

katkaista kaula, mestata

  1. lefejez, lefejezni