megfelelő unkarista suomeksi

megfelelő

  1. vastaava

megfelelő, illő

  1. sopiva, kelvollinen

adekvát, megfelelő

  1. asianmukainen, sopiva, tarkoituksenmukainen, riittävä

tükörfordítás, tükörszó, megfelelő

  1. käännöslaina

megfelelő

  1. omaksua käännöslaina

illő, megfelelő

  1. varattu, osoitettu

megfelelő

  1. sopiva, sovelias, täsmällinen, asianmukainen