kapu unkarista suomeksi

kapu

  1. huppu

  2. tabu