homogeenisuus unkariksi

homogeenisuus

  1. homogenitás