csökkent unkarista suomeksi

lefarag, megnyírbál, csökkent

  1. vuolla, veistää

csökkent

  1. leikata

  2. vähentyä, pienentyä. pienetä, vähetä,

  3. lasku, vähenemä, vähennys

  4. alentaa

  5. alistaa, kukistaa, nöyryyttää

  6. huonontaa

  7. keittää kokoon