absoluuttinen unkariksi

absoluuttinen sävelkorva

  1. abszolút hőmérséklet

l fi absoluuttinen

  1. biztos

absoluuttinen lämpötila

  1. alapfok

absoluuttinen kosteus

  1. száraz

ehdoton, rajoittamaton, absoluuttinen

  1. szárad

täydellinen, absoluuttinen

  1. szárít

absoluuttinen

  1. száraz

absoluuttinen, riippumaton

  1. szárad

absoluuttinen

  1. szárít