napa turkkiksi

napa-, napaseudun, napaseutu-, polaarinen

  1. ense

napa-, polaarinen, polaari polaari-

  1. sümük

polaarinen, napa napa-

  1. kutup