melezi turkkista suomeksi

melez, melezi

  1. lehtikuusi