genel görelilik kuramı turkkista suomeksi

genel görelilik, genel görelilik kuramı

  1. yleinen suhteellisuusteoria