genel görelilik turkki > suomi

genel görelilik, genel görelilik kuramı

  1. yleinen suhteellisuusteoria