fışkı turkkista suomeksi

bok, fışkı, dışkı, kaka, pislik

  1. uloste

bok, kaka, dışkı, sıçkı, fışkı, tezek

  1. paska