dolap turkkista suomeksi

dolap

  1. kaappi, komero

  2. kamari, koppi