azaltmak turkkista suomeksi

azaltmak, cüceleştirmek, küçültmek, asgarīye indirmek, en aza indirgemek, onstruction en aza indirgemek

  1. minimoida, vähätellä

azaltmak, kötüleştirmek, zarar vermek, zayıflatmak, sınırlamak

  1. haitata, heikentää

azaltmak, dindirmek, hafifletmek law

  1. helpottaa, lievittää

azaltmak, dindirmek, hafifletmek, yumuşatmak, yatıştırmak, tadil etmek

  1. lieventää, helpottaa

azaltmak

  1. pienentää

azaltmak, tenzil etmek

  1. pienentyä

kırmak, biçmek, azaltmak

  1. kaventua