ani hareket turkkista suomeksi

ani hareket

  1. nykäisy, nykäys

  2. kiihtyvyyden muutos, nykäys