nisäkäs thaiksi

nisäkäs nisäkäs-, nisäkkäiden

  1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม sàt líang lôok dûay náam nom sc=Thai, สัตว์กินนม sàt gin nom sc=Thai