ไม่เป็นทางการ thaista suomeksi

หยาบคาย ไม่สุภาพ ไม่เป็นทางการ กระด้าง sc=Thai

  1. loukkaus, dated pahennus