โรงหญิงโสเภณี = rohng yĭngsŏhpaynee sc=Thai suomi > thai