โกฏจุฬาลำพา = kot chulaalamphuaua sc=Thai thaista suomeksi