เหนื่อย thaista suomeksi

เหนื่อย nèuuay sc=Thai

  1. uninen, unelias

เหนื่อย

  1. väsyä