เป็นที่ต้องการ sc=Thai = bpen têe dtông gaan suomi > thai