เดินทาง thaista suomeksi

เดินทาง dern-taang, ท่องเที่ยว tông-tîeow

  1. matkustaa, matkata

การเดินทาง, เดินทาง, เที่ยว

  1. matkustaa, kulkea, liikkua