เช่นเดียวกัน sc=Thai = chên dieow gan thaista suomeksi