อุจจาระ sc=Thai thaista suomeksi

อาจม sc=Thai, อุจจาระ sc=Thai, ขี้ sc=Thai

  1. soijamaito

อุจจาระ sc=Thai

  1. parasetamoli