ห้องน้ำ thaista suomeksi

ห้องน้ำ hông náam sc=Thai

  1. kylpyhuone, kylppäri

สุขา sù-kăa, ห้องน้ำ hông-náam

  1. siistiytyminen, kaunistautuminen

ห้องน้ำ, สุขา

  1. käymälä, miestenhuone, naistenhuone, hyyskä, toiletti, kylpyhuone; klosetti dated; kylppäri, veski, vessa, WC epävirallinen