สัตยาบัน sc=Thai thai > suomi

สัตยาบัน sc=Thai

  1. ratifiointi, vahvistaminen

  2. ratifiointi, vahvistus