สมรส thaista suomeksi

แต่งงาน, สมรส

  1. mennä naimisiin