วัฏจักรเลวร้าย = wát-dtà-jàk leo ráai suomi > thai