ร้านเหล้า thai > suomi

ร้านเหล้า ráan lâo sc=Thai, ผับ pàp sc=Thai, ร้านสุรา ráan sù-raa sc=Thai

  1. kapakka, pubi sc=Cyrl, krouvi sc=Cyrl

บาร์ sc=Thai, ผับ, ร้านเหล้า, ร้านสุรา

  1. palkki, tanko