ภาษีมูลค่าเพิ่ม = paasĕe moonkâapêrm thaista suomeksi