ภัสมธุลี sc=Thai thaista suomeksi

บด sc=Thai, บดเป็นผง sc=Thai, ภัสมธุลี sc=Thai

  1. jauhaa, jauhentaa, pulveroida

  2. murskata