ประวัติศาสตร์ = bprà-wàt-sàat sc=Thai thaista suomeksi