นักแสดงหญิง = nák sàdaeng yĭng sc=Thai actress suomi > thai