นักแสดงชาย = nák sàdaeng chaai sc=Thai suomi > thai