ทำไปเลยถ้าอยากทำ = tham pai loei tha yak tham sc=Thai thaista suomeksi