ถามหา thaista suomeksi

ถาม thām sc=Thai, ถามหา thāmhā sc=Thai

  1. kysyä

ถาม tăam sc=Thai, ถามหา tăamhăa sc=Thai, ขอ kŏr sc=Thai

  1. pyytää