ตำหนิเพื่อแก้ไข = dtahm nì pheùùa gààe khái sc=Thai thaista suomeksi