ดีที่สุด thaista suomeksi

ดีที่สุด

  1. paras

ที่ดีที่สุด

  1. parhaiten

ดีที่สุด

  1. paras, parhain

ที่ดีที่สุด

  1. paras, parhain, parhaimmisto