ช่วย thaista suomeksi

ช่วย, กรุณา

  1. miellyttää

ความช่วยเหลือ kwaam chûay lĕua

  1. haluta, mieliä, lystätä

ช่วยเหลือ chûay-lĕua, ช่วย chûay

  1. olkaa hyvä V-form; ole hyvä T-form

ช่วยด้วย

  1. kiitos, kyllä kiitos, mieluusti, oikein mielellään