ชนแก้ว thai > suomi

ไชโย chai yoh sc=Thai, ชนแก้ว

  1. kippis

ดื่มอวยพร dèum uay pon sc=Thai, ชนแก้ว chon gâew sc=Thai, ยกแก้ว yók gâew sc=Thai

  1. maljapuhe