ความผิดพลาด = kwaam-pìt-plâat sc=Thai suomi > thai