ความปิติยินดี = kwaam bpìt yindee thaista suomeksi