คนขายเนื้อ = kon-kăai néua sc=Thai thaista suomeksi