กวางเรนเดียร์ = gwaang rayn-dia sc=Thai thaista suomeksi