กรุณา thaista suomeksi

ช่วย, กรุณา

  1. miellyttää