özür dilerim (\\\\\\\'\\\\\\\'literally \\\\\\\"I apologize\\\\\\\"\\\\\\\'\\\\\\\') thaista suomeksi