angkop na hatimbilang tagalog > suomi

angkop na hatimbilang

  1. aito murtoluku

di-angkop na hatimbilang

  1. epämurtoluku