vakaa swahiliksi

vakaa

  1. salamu

  2. usalamu